Varianti.lv

2017. gada 3. ceturksnī būvniecības apjoms pieauga par 25 %

2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 25 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 580,8 milj. eiro. Nozīmīgu būvniecības produkcijas pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, uzrādīja inženierbūvju būvniecība (50,9 % no kopējā būvniecības apjoma) - par 39,6 % un nedzīvojamo ēku būvniecība (38,8 % no kopējā būvniecības apjoma) - par 25,2 %, bet dzīvojamo māju būvniecībā bija kritums par 18 %. Inženierbūvju būvniecībā divas reizes pieauga ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvdarbu apjoms, ievērojams produkcijas kāpums bija arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā - par 67,7 %, autoceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 28,2 %. Nedzīvojamo ēku grupā būvniecības apjoma būtisks pieaugums bija vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku (par 90 %), biroju ēku (par 60,6 %), skolu, universitāšu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēku (par 44,1 %), kā arī rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu (par 23,6 %) būvniecībā.

2017. gada 3. ceturksnī viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai izsniegta 901 būvatļauja (par kopējo platību 179,7 tūkst. kvadrātmetri), tai skaitā jaunajai būvniecībai - 699 būvatļaujas par kopējo platību 135,9 tūkst. kvadrātmetri, kas, salīdzinot ar 2016. gada 3. ceturksni, ir par 297 būvatļaujām vairāk.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegta 81 būvatļauja (divas reizes vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni,) par kopējo paredzamo platību 169 tūkst. kvadrātmetri. No tām 48 izsniegtas jaunbūvēm par kopējo paredzamo platību 72,9 tūkst. kvadrātmetri