Varianti.lv

Bez komunikācijas — nekādi

Klienti, kas meklē gruntsgabalus privātmājas būvniecībai, īpašu uzmanību pievērš visu komunikāciju esamībai. To neesamība krasi pazemina interesi par šāda objekta iegādi. Pašā Rīgā, kā teikts Ober Haus speciālistu sagatavotajā tirgus apskatā, 2017.gada trešajā ceturksnī ir reģistrēti 62 privātajai apbūvei piemērotu gruntsgabalu iegādes darījumi, bet galvaspilsētas apkaimē — 138. Pirmajā gadījumā gruntsgabala vidējā platība ir bijusi aptuveni 1200 m², otrajā — tuvāk 2500 m². "Lai varētu pārdot zemi, ir vajadzīgas komunikācijas, kas ļauj jaunajam īpašniekam maksimāli ātri sākt būvniecību," šādu padomu piedāvā Ober Haus speciālisti. Apsverot gruntsgabala iegādi galvaspilsētai piegulošajās administratīvajās teritorijās, pircēji ir gatavi maksāt par privātajai apbūvei piemērotu gruntsgabalu (aptuveni 1200 m² lielu) no 15 000 līdz 25 000 eiro. Realitātē šādi varianti ir visai reti.