Varianti.lv

Siltinātās ēkās dzīvot lētāk

Siltinātās ēkās dzīvot lētāk

Rīgas dome piešķir 90% atlaidi arī nosiltinātām ēkām. Taču šo atlaidi nevar izmantot visu nosiltināto māju īpašnieki. «Jāuzsver, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uz saistošo noteikumu Nr. 198 4.19. apakšpunkta pamata piešķirami tikai ēkām, kurām fasāžu siltināšana veikta pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, nevis jaunuzceltām būvēm, kurām fasāžu siltināšana iekļauta jau ēkas būvprojektā, vai ēkām, kas atbilst energoefektivitātes prasībām bez fasāžu sutināšanas veikšanas. Tādējādi būs situācijas, kad ēkām būs energoefektivitātes sertifikāts, kas apliecina, ka mājas energoefektivitātes klase ir ne zemāka kā C, taču par minēto ēku nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiks piešķirti. Šāda atvieglojumu kategorija iekļauta, lai veicinātu iedzīvotāju ieinteresētību energoefektivitātes pasākumu veikšanā, tādējādi samazinot iedzīvotājiem uzlikto apkures izmaksu slogu,» uzsvēra I. Ziedonis. Deklarēšanās joprojām aktuāla

Rīgā, Carnikavas novadā, Mārupes un vēl vairākās citās pašvaldībās par dzīvokļiem un ēkām, kuros nav neviens deklarējies, NIN ir par 2,5 līdz 7,5 reižu lielāks nekā tādos īpašumos, kuros ir deklarējies vismaz viens cilvēks.

Tāpat kopš 2016. gada Rīgā NIN daudzdzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, tiek rēķināts, ņemot vērā vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošo ēkas platības daļu. 2016. gadā tie bija 50 m 2, šogad - 40 m 2, nākamgad - 30 m 2. Par katru kvadrātmetru, kas pārsniedz šo platību, Rīgas dome rēķina paaugstinātu nodokli. I. 2iedonis informēja, ka šobrīd Rīgā dzīvokļa īpašumos nav sadalītas vai līdz galam nav sadalītas 4552 divu un vairāk dzīvokļu mājas. Pēc šī brīža datiem par ēkās deklarētajām personām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par platību, ko nenosedz ēkās deklarētās personas, 2018. gadā tiktu veikts 3221 ēkai.

Savukārt Carnikavas novadā 2018. gadā piemēros NIN atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli tiem, kuri būs deklarējuši dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā - mājā vai dzīvoklī. Šogad Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vienam mājoklim tika piemērota 50% NIN atlaide.