Varianti.lv

Daudzbērnu ģimenēm nodoklis mazāks

Daudzbērnu ģimenēm nodoklis mazāks

Tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli šobrīd ir tām personām, kurām pieder nekustamais īpašums un ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Izmaiņas likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas stāsies spēkā nākamgad, paredz, ka arī daudzbērnu ģimenes pirmās pakāpes augšupējie radinieki - vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa māte vai tēvs - arī varēs saņemt atvieglojumu 50% apmērā no NIN nodokļa (maksimālā summa 500 eiro).

Šī kārtība būs spēkā visā Latvijas teritorijā. Vienlaikus pašvaldības drīkst piešķirt arī savas atlaides. To aktīvi izmanto Rigas dome, turpinot iesākto tradīciju, arī nākamgad ģimenēm ar bērniem piešķirot NIN atvieglojumus - ģimene ar vienu bērnu saņems 50% atlaidi no aprēķinātās summas, ģimene ar diviem bērniem - 70% no aprēķinātās summas, bet ģimene ar trim vai vairāk bērniem - 90% no aprēķinātās summas. Lai saņemtu šo atlaidi, īpašumam ir jāpieder vismaz vienam no vecākiem. Ja nekustamais īpašums būs uz vecvecāka vārda, tad daudzbērnu ģimene Rīgā var pretendēt vien uz 50% atlaidi. «Lai saņemtu šo atlaidi, daudzbērnu ģimenei jāparliecinās, ka uz 2018. gada l. janvāri nekustamā īpašuma nodokļa objekta dzīvesvietu ir deklarējis vismaz viens no vecākiem, vismaz trīs viņu bērni, kā arī nekustama īpašuma īpašnieks vecvecāks. Pārējo datu nodošana pašvaldībām paredzēta likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, līdz ar to atsevišķs maksātāja iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav nepieciešams,» Neatkarīgajai skaidroja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.